Tema naturhänsyn, Norrtälje

Norra Stockholm, Uppland

Datum: 3 oktober 2019

Tid: 18:00 - 21:00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Billborgsgatan 15 i Norrtälje

Hur skapar vi natur/miljöhänsyn i ett aktivt skogsbruk? Välkommen till två träffar med tema naturhänsyn.

Torsdag 3 oktober, Norrtälje, kl 18:00 – ca 21:00.
Lördag 5 oktober. Miljöpromenad i skogen 10:00 – ca 14:00.

Fika med smörgås ingår båda dagarna.

Under dessa dagar går vi igenom:

  • Vi diskuterar skogsbranschens aktuella målbilder.
  • Hur blir naturhänsynen effektiv i min skog och vilka områden lämpar sig bäst?
  • Skogens miljönytta utformad som en miljöpromenad.

Anmälan senast den 1 oktober.
Finns platser kvar!

Frågor?

Hör av dig till Eva Lundqvist, 070-830 78 64 eller Göte Österman, 070-752 27 41 förtroendevalda i Sbo Norra Stockholm alternativt skogsinspektor Kristin Warngren, 010-482 82 59.