Skogskväll Siljansfors

Norra Dalarna

Datum: 21 maj 2019

Tid: 18:00 - 21:00

Välkommen att följa Mellanskog och besöka Siljansfors Skogsmuseum och Försökspark.

På programmet:

  • Naturlig föryngring av tall.
  • Körning av ångsågverket i Skogsmuseet, Moras Sågverkshistoria.

Vi bjuder på fika!