Föryngringsavverkning – Mellanskogsveckan i Värmland

Norra Värmland, Södra Värmland

Datum: 11 september 2019

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Skyltat från Östra Ämtervik, väg 716 mot Skacksjö

Medarrangör: Skogsstyrelsen

Välkommen till en skogsdag under Mellanskogsveckan i Värmland. Teman för dagen är föryngringsavverkning, nya massavedsklassningen prima/sekunda och läget med granbarkborren.

Berglunds Skogsentreprenad AB visar föryngringsavverkning och Biometria informerar om den nya massavedsklassningen prima/sekunda.

Skogsstyrelsen informerar om läget med granbarkborrarna.

Plats: Skyltat från Östra Ämtervik, väg 716 mot Skacksjö, kl. 13-15.

Välkommen!

Mellanskogsveckan i Värmland pågår mellan 9-14 september.