Välkommen till Cityskog

Välkommen till Cityskog
Distansskogsägare

Datum: 13 november 2019

Tid: 18:00 - 21:00

Plats: Bonnier Conference center, Torsgatan 21, Stockholm

Under årets kväll vill vi lyfta din roll som skogsägare i klimatarbetet och skogens plats i en växande bioekonomi.

Huvudtalare är Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU.

Tomas Lundmark, professor SLU. Foto: SLU

PROGRAM

18.00. Insläpp, lättare förtäring och mingel.

18.30. Programmet startar.
Ökad tillväxt för fossilfrihet.
Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU.

Fika och  ”minimässa”.

Paneldiskussion – Skogens möjligheter i framtidens bioekonomi
Herman Sundqvist – GD, Skogsstyrelsen.
Magnus Berg – Ansvarig för näringspolitiska frågor och fossilfrihet,
Skogsindustrierna.
Per Lindblad – VD, Landshypotek Bank.
Hilda Runsten – Enhetschef energiföretagande och Miljö, LRF.
Jan Bertholdsson – Skatteexpert och mäklare, LRF Konsult.

21.00. Avslut

Anmälan senast 6 november på www.cityskog.se

Varmt välkommen!

Cityskog är ett samarbete mellan Mellanskog, Södra, Norrskog, LRF Konsult och Landshypotek. Eventet startade 2011 och har som mål att ge skogsägare i Stockholm inspiration i sitt skogsägande.

Många platser kvar
Flertal platser kvar
Fåtal platser kvar
Mycket få platser kvar
Det går inte längre att anmäla sig till detta evenemang då sista anmälningsdatum har passerat.
Evenemanget är fullbokat.