Välkommen till Cityskog

Välkommen till Cityskog
Distansskogsägare

Datum: 13 november 2019

Tid: 18:00 - 21:00

Plats: Bonnier Conference center, Torsgatan 21, Stockholm

Under årets kväll vill vi lyfta din roll som skogsägare i klimatarbetet och skogens plats i en växande bioekonomi.

Huvudtalare är Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU.

Tomas Lundmark, professor SLU. Foto: SLU

PROGRAM

18.00. Insläpp, lättare förtäring och mingel.

18.30. Programmet startar.
Ökad tillväxt för fossilfrihet.
Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU.

Fika och  ”minimässa”.

Paneldiskussion – Skogens möjligheter i framtidens bioekonomi
Herman Sundqvist – GD, Skogsstyrelsen.
Magnus Berg – Ansvarig för näringspolitiska frågor och fossilfrihet,
Skogsindustrierna.
Per Lindblad – VD, Landshypotek Bank.
Hilda Runsten – Enhetschef energiföretagande och Miljö, LRF.
Jan Bertholdsson – Skatteexpert och mäklare, LRF Konsult.

21.00. Avslut

Anmälan senast 6 november på www.cityskog.se

Varmt välkommen!

Cityskog är ett samarbete mellan Mellanskog, Södra, Norrskog, LRF Konsult och Landshypotek. Eventet startade 2011 och har som mål att ge skogsägare i Stockholm inspiration i sitt skogsägande.