Alternativ energi från gården – Mellanskogsveckan i Värmland

Norra Värmland, Södra Värmland

Datum: 12 september 2019

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: Vålberg, Segerstad

Medarrangör: Yokk Solar AB

Träffa representanter från Yokk Solar AB. De hjälper till med lösningar för solenergi. Både med paneler för eget behov och för försäljning av överskottsel.

Yokk Solar AB hjälper även till med samordning av solkraftsparker där man som markägare arrenderar ut mark för elproduktion.

Plats: Vålberg, Segerstad, skyltat från Segerstad kyrka.

Mellanskogsveckan i Värmland pågår 9-14 september.