. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Utbildningar och kurser

Mellanskog erbjuder flera olika kompetenshöjande aktiviteter. Nedan ser du en kort sammanfattning av våra kurser och utbildningar.

Skogsskötselplanens användning

En skogsskötselplan är ett av de viktigaste verktygen för den som vill utveckla lönsamheten i sitt skogsföretag. Kursen ger en inblick i den detaljerade beskrivningen av exempelvis virkesförråd, trädslagssammansättning, ålder och de förslag på åtgärder som redovisas. Den ger dig större möjlighet att tolka den samlade kunskap om produktions- och naturvärdena som finns i planen. Efter genomförd kurs erbjuds du en skräddarsydd personlig rådgivning hemma på din fastighet.

Personlig rådgivning

För dig som skogsägare är personlig rådgivning ett stöd för att gå från ord till handling. För att omsätta kunskaper och information i skogsskötselplanen till praktiska åtgärder i skogsföretaget. Rådgivningen kan avse strikt skogliga åtgärder men också en mer avancerad rådgivning som gäller hela skogsföretaget. Då inleds rådgivningen med att företagets mål sätts upp och rådgivningen avslutas med att en handlingsplan upprättas för att nå de uppsatta målen.

Studiecirkel – Nya Tiders Skog

I en studiecirkel får du tillsammans med andra skogsägare lära dig mer om hur du kan öka produktionen och lönsamheten i din skog genom olika skötselåtgärder. Studiecirklar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Demonstrationsgårdar

Mellanskog har ett antal demonstrationsgårdar där besökare kan se olika exempel på skogsskötsel. Hit kan skogsägare åka på egen hand eller i samband med studiecirklar och kurser. Kontakta ditt virkesområde för information om var gårdarna finns och eventuell guidning.

Webbutbildning

För den som vill utbilda sig hemifrån finns en webbutbildning som man når via Kunskap Direkt. Det är en skoglig grundkurs som Skogforsk tillhandahåller. Du hittar den här.

Högskolekurs

För den skogsägare som vill lära sig lite extra finns en kurs i "Skogsproduktion" framtagen i samarbete med Linnéuniversitetet. Kursen är på 7,5 högskolepoäng och läses på halvfart under en termin. Läs mer på Linnéuniversitetets hemsida.

Skog och klövvilt

Ett samarbete mellan flera skogsföretag och skogsägarföreningar. Syftet med kursen är att sprida kunskaper om klövviltets påverkan på skogsbruk och hur jakt kan bidra till en balanserad viltstam. Läs mer om kursen här.

Utbildningar inom skog.

Mellanskog anordnar flera kurser och utbildningar, ofta i samarbete med Vuxenskolan.