. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Frågor & svar


Tommy Georgsson, skogsinspektor.
 

Hur är det att jobba på Mellanskog?

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Mellanskog som arbetsgivare. Klicka på en fråga och läs svaret. För att stänga klickar du en gång till på frågan. Är det något du inte får svar på är du alltid välkommen att kontakta vår personalavdelning.  

Vilka erfarenheter är viktiga att ta upp i min ansökan och i mitt CV?

Tänk på att vara saklig och tydlig i din ansökan till oss, det gör vårt urvalsarbete lättare. Du skall skriva en ansökan du känner dig nöjd med och som du tycker ger en rättvis bild av dig själv och dina förutsättningar. Här följer några tips från vår sida, vad gäller ansökningshandlingar och vad som är viktigt för oss i urvalsarbetet:

 

Personligt brev

 

 • Ungefär ett A4 långt, ganska kortfattat.
 • Vem är du?
 • Varför söker du tjänsten?
 • Nuvarande sysselsättning?
 • När kan du börja arbeta?

 

CV

 

 • Överskådligt.
 • Ange årtal/period för dina erfarenheter.
 • Kronologisk ordning, senaste utbildning/anställning först.

 

Allmänna tips

 

 • Läs igenom flera gånger, be gärna någon annan göra det också.
 • Kontrollera stavning.
 • Var saklig.
 • Tänk på att det är en sammanfattning – hela storyn finns det plats för vid intervju.
 • Ha inte för bråttom, börja i god tid.
 • Se upp med särskrivningar.
 • Det finns inga rätt eller fel! Vi vill lära känna DIG.

Vad är en merit?

 

 • Föreningsengagemang
 • Styrelse-/förtroendemannauppdrag
 • Idrottsliv
 • Fritidsintresse/hobby
 • Frivilligt arbete
 • Prao/praktik
 • Sommarjobb
 • Projekt
 • Eget företag/verksamhet
 • Resor
 • Examensarbete – examen!
 • All arbetslivserfarenhet är BRA erfarenhet!

Referenser, när behöver jag lämna det och vilka är lämpliga att ange?

Vi efterfrågar två referenser och vi vill ha namn, telefonnummer, tjänst och företag angivet. Vi vill också att du ska ha kontaktat din referensperson och fått dennes medgivande, så att han/hon är medveten om att vi kan komma att ringa. Har du angivit referenspersoner i din ansökan är det bra. Har du inte det går det bra att lämna direkt till oss i samband med intervju eller då vi efterfrågar det. Vi har förståelse för att du som kandidat kanske vill komma en bit i rekryteringsprocessen innan du anger dina referenspersoner, då detta inträffar handlar det ofta om att en kandidat har ett befintligt arbete och vill vänta till rätt tillfälle i rekryteringsprocessen innan man tillfrågar sin referensperson.

 

En referensperson är någon som ur lämpligt perspektiv kan återge en bild av dig som person och din prestation. För att vi skall få en objektiv och kvalitativ referenstagning får det gärna vara nuvarande eller tidigare chef, en kollega, lärare, handledare eller uppdragsgivare. Beroende på erfarenhet och bakgrund kan möjligheterna att ange referensperson variera, har du ingen lämplig att tillfråga i nämnda kategorier kan det också gå bra med någon från föreningsliv, förtroendeuppdrag, en tränare eller praktikhandledare.

Hur går rekryteringsprocessen till?

Vi utannonserar aktuella tjänster på vår hemsida och kompletterar med annonsering på aktuella hemsidor och eventuellt tidningsannonser eller utskick. Sedan tar vi in din ansökan via hemsidan  där du registrerar din profil samt bifogar en CV och ett personligt brev. Vår rekryteringsavdelning läser alla inkomna ansökningar och kommer i fortsättningen att hålla kontakten med dig via e-post eller telefon. Det har hänt att e-post från Mellanskog hamnat i mottagarens skräpkorg, var därför noga med att kolla av din e-post under rekryteringsperioden.

 

Går du vidare i rekryteringsprocessen kallas du till en personlig intervju med rekryterande chef och rekryteringsansvarig. Därefter följer ett eller flera av följande steg: referenstagning, testgenomgång, 2:a-intervju, medarbetarmöte. Då vi fattat vårt beslut meddelas alla sökanden. Även om processen inte skulle resultera i en anställning, behåller vi gärna dina uppgifter i vår kandidatbank inför kommande rekryteringar, då verksamheten ställs inför ett behov. Vi har ofta många kvalificerade sökanden och konkurrensen om våra tjänster kan vara stor. Vi ser de kontakter vi knyter i rekryteringssammanhang som värdefulla för framtiden, rätt vad det är dyker det upp en position som kanske är optimal för just dig!

 

Vid intervjutillfället är det viktigt för oss att hålla en ömsesidig dialog, så att båda parter lär känna varandra så bra som möjligt. Vi ser varje anställning som en investering och du är viktig för oss. För att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra arbetssituation är det viktigt att vi är överens om förutsättningarna och att du som kandidat får svar på alla de frågor du har gällande tjänsten och en anställning hos oss. För en bra arbetssituation krävs ett bra samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vilken utbildning och vilka erfarenheter behöver jag för att söka Mellanskogs tjänster?

Den utbildning och de erfarenheter som krävs för en specifik roll beror på vilken tjänst du söker. Det står alltid angivet i vår rekryteringsannons. Det finns stor variation av bakgrund då det gäller våra administrativa eller specialisttjänster. Våra administrativa tjänster innefattar bland andra fältadministratörer, ekonomiassistenter, controllers och personalvetare.

 

Exempel på specialisttjänster är leveransledare (logistiker), tjänstetekniker, fältinstruktör. Då det kommer till våra skogliga tjänster, som exempelvis skogsinspektor, produktionsledare eller virkesområdeschef, har de flesta en examen som Skogsmästare, Jägmästare eller Skogstekniker. Man kan också på andra sätt ha uppnått motsvarande kompetens, genom andra former av studier eller genom arbetslivserfarenhet.

Hur ser Mellanskog på medarbetarnas hälsa och välbefinnande?

Din hälsa och ditt välbefinnande är prioritet för oss. Det är viktigt att våra medarbetare finner balans i livet, för att trivas och därigenom ha bättre förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Vi arbetar tillsammans på arbetsplatsen för att främja trivsel och god arbetsmiljö. Varje anställd har varje år rätt till friskvårdsbidrag. Andra hälsofrämjande inslag är bland annat företagshälsovård, terminalglasögon, vaccination mm. Din chef och vårt intranät informerar dig om detta.

Våra avdelningar och virkesområden står också för gemensamma aktiviteter under verksamhetsåret. Antar du utmaningen från dina kollegor i skidstafett, löpning eller skytte? Eller är du den som kommer att utmana oss andra?

Föräldraledighet?

Det är viktigt att våra medarbetare finner balans i livet: balans mellan arbete, fritid och föräldraskap är en viktig förutsättning för våra medarbetares välbefinnande. Vi försöker underlätta förutsättningarna att kombinera detta för likväl kvinnliga som manliga medarbetare, oavsett var man befinner sig i organisationen. I dialog med sin närmsta chef planerar man sin föräldraledighet, hur arbetstiden förläggs och önskemål kring hel- eller deltidsarbete.

Hur ser de interna karriärmöjligheterna ut?

När vi rekryterar har du som medarbetare i Mellanskog alltid möjlighet att anmäla ditt intresse för aktuella tjänster, din ansökan kommer att behandlas på samma sätt som övriga sökandes. På Mellanskog jobbar vi mycket i projektform och det finns möjligheter för dig som anställd att medverka i dessa under din anställningstid. Vi ser positivt på att våra medarbetare vill utvecklas och söka nya utmaningar och vi gör allt vi kan för att försöka tillgodose de önskemål som finns hos medarbetaren.

Vilka arbetstider har ni?

Tillsvidareanställda på Mellanskog arbetar i de flesta fall under oreglerad arbetstid. Det innebär att du som arbetstagare planerar och fördelar din arbetstid själv, utifrån vad som passar verksamheten bäst. Du har till stor del har frihet under ansvar att se till att optimera din arbetsvecka, som ska motsvara 40 h/vecka i snitt. Arbetet kan vid enstaka tillfällen inkludera arbetstid utanför normal kontorstid, dvs. kl.08.00-17.00, måndag-fredag.

Hur ser det ut med utbildning/kompetensutveckling?

Utveckling och utbildning är viktiga byggstenar i din anställning hos oss. Beroende på vad du har för erfarenheter och utbildning med dig in i din anställning hos oss kan behovet se olika ut. Till att börja med sätter du och din chef en detaljerad introduktionsplan vid din nyanställning för att säkerställa att du får alla de delar du behöver för att komma igång med ditt arbete. Du och din chef kommer sedan kontinuerligt att stämma av hur din anställningstid fortlöper. Ni har årligen formella samtal där utbildningsbehov och kompetensutveckling tas upp till dialog och planerar utifrån det aktuella insatser.

I Mellanskogs utbildningsportal finner våra medarbetare en kurskatalog som samlar alla våra utbildningsaktiviteter. Här kan man anmäla sig till interna och externa utbildningar, distanskurser, seminarier, e-learning m.m.

Hur ser lönesättningen ut för mig som söker nyanställning på Mellanskog?

Vi praktiserar individuell lönesättning, där du som nyanställd får en marknadsmässig lön beroende av vilken tjänst som är aktuell. Vi har årliga lönesamtal mellan chef och medarbetare där din lön och din arbetssituation är föremål för dialog. Under året har ni också mål- och resultatdialog där ni bland annat berör utveckling, personlig målsättning och trivsel i arbetet. Lön utbetalas den 26:e i månaden. Vid anställning skall du inkomma med skattsedel som du beställer från skatteverket. Vi har kollektivavtal med Ledarna, Naturvetarna; GS och Unionen.

Röjningsarbete eller andra skogliga tjänster, hur går jag till väga om jag är intresserad av att arbeta med dessa?

Är du intresserad av dessa tjänster tar du kontakt med våra skogsvårds- eller produktionsledare på respektive virkesområde. De ger dig en bild av möjligheterna för eventuellt behov inom det geografiska område du är intresserad, och kan förse dig med rätt kontakter.

Hur ser medlemsorganisationen ut och hur fungerar samarbetet med företaget och dess anställda?

Vårt verksamhetsområde är indelat i 15 skogsbruksområden. Varje skogsburksområde (sbo) har en styrelse bestående av 3-12 personer. I skogsbruksområdets styrelse finns engagerade medlemmar som i samspel med fältpersonalen tar fram och genomför aktiviteter för medlemmarna. De har också ansvar för det lokala näringspolitiska arbetet. På skogsbruksområdets årsmöte utses, förutom sbo-styrelsen, de så kallade fullmäktige. De personerna utgör Mellanskogs stämma, vilket är vårt högsta beslutande organ.

Hur ser personalbehovet ut framöver?

Vi ersättningsrekryterar vid tillfällen av att medarbetare väljer att gå vidare i karriären, då vi står inför organisationsförändringar eller pensionsavgångar. Sammantaget beräknar vi att under de närmsta åren hålla en rekryteringstakt på ca. 10-12 tjänster per år.

Hur är det att jobba som skogsinspektor?

Trivs du att jobba med människor och samtidigt har ett brinnande skogligt intresse i kombination med en nyfikenhet på att driva affärer och skapa långsiktiga lösningar är arbetet som skogsinspektor perfekt för dig. Som skogsinspektor ansvarar du för ett angivet geografiskt område med ett medlemsantal på ca. 200-300 personer. Du ansvarar för att ta kontakt med dina medlemmar, tillmötesgå skogsägarnas behov och stå för den kontraktering och rådgivning som leder till ett välskött och lönsamt skogsbruk.

I det dagliga arbetet använder våra skogsinspektorer telefon och e-post som kommunikationsmedel. Du bokar in personliga möten med skogsägaren, oftast på fastigheten, och du ansvarar för aktiviteter såsom skogsdagar, informationsträffar och medlemsresor under året. Till din hjälp har du dina lokalråd, representanter från medlemsorganisationen som är ditt bollplank och dina samarbetspartners då det gäller lokala medlemsaktiviteter

Skiljer det något mellan att vara skogsinspektor på Mellanskog och att jobba som virkesköpare för ett köpbolag?

Ja, det gör det. Vi förmedlar och säljer våra medlemmars virke och tillhandahåller de tjänster som är nödvändiga för ett välskött och lönsamt skogsbruk.

Som ekonomisk förening finner vi ett stort stöd och ett stort engagemang i vår ägandeform, dvs. vår medlemsorganisation som består av 32 000 medlemmar. I företaget är vi anställda av och för våra medlemmar och vi verkar för ett lönsamt, uthålligt och miljöanpassat skogsbruk. Vi bevakar de enskilda skogsägarnas intressen och arbetar för fria, lönsamma och välmående skogar. Mellanskog är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst oavsett fastighetens storlek. Med vår dominerande marknadsposition och med samlad virkesvolym kan vi påverka prisföhandlingar och näringspolitik och på så sätt bidra till den enskilde medlemmens rätt att äga och bruka sin skog, skapa välskötta skogar och ett lönsamt skogsbruk.

Hur många anställda har Mellanskog?

Vi är cirka 210 anställda i företaget. Andelen kvinnliga medarbetare är för närvarande 19% och vi arbetar kontinuerligt med vår jämställdhetsplan. Vi verkar för att rekrytera personer av underrepresenterat kön till befattningar som domineras av det ena eller andra könet, samt planerar för att underlätta kvinnors karriärutveckling och rekrytering av kvinnor till chefsbefattningar.

Hur är en genomsnittlig Mellanskogare?

Precis som människor i allmänhet är vi på Mellanskog väldigt olika som individer. Vi strävar efter att ha så stor mångfald som möjligt bland våra medarbetare vad gäller ålder, kön, etnisk bakgrund, personlighet, erfarenhet mm. Hos oss jobbar män och kvinnor i olika åldrar, för närvarande i åldersspannet 21- drygt 60 år.

Det vi har gemensamt är att vi alla är anställda i en ekonomisk förening som innebär en unik ägandeform: vi är anställda av och för våra medlemmar, dvs. skogsägaren, och vi verkar alla för att se till deras bästa. Vi har ett spännande uppdrag och en givande utmaning som vi på olika sätt jobbar med i vår arbetsvardag!