. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Mellanskog är skogsägare i samverkan

Skogsägarna Mellanskog är en skogsägarförening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Mellanskog verkar för så höga virkespriser som möjligt och arbetar näringspolitiskt för så bra villkor som möjligt för privata skogsägare.

Mellanskog ägs av de 26 000 skogsägare som valt att vara medlemmar men vi hjälper även andra skogsägare. Vi arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Vi säljer våra medlemmars virke och ju större volym vi hanterar desto större blir vår påverkan.

Skogsägaren i centrum

Vi verkar för skogsägarnas rätt att äga skog och för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Därför arbetar vi även näringspolitiskt för att våra medlemmar ska ha bra villkor för sitt skogsägande.

En röst per medlem oavsett fastighetsstorlek

Mellanskog är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst oavsett fastighetens storlek. Du har alltid rätt att framföra dina synpunkter och du kan delta i valet av företrädare för Mellanskog. Mellanskog är en stor delägare i Setra Group AB som är ett av Sveriges större träindustriföretag med produktion av sågade varor och vidareförädling.

Det här är vår affärsidé

Så här formulerar vi vår affärsidé: 

Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Mellanskog verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog.

Vad vill du med din skog?

Vi är ett långsiktigt fullserveföretag och våra 140 välutbildade skogsinspektorer kan hjälpa till med alla de tjänster du vill ha hjälp med. Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning om hur din skog kan utvecklas.

Skogsinspektor Tommy Georgsson

Mellanskog ägs av 26 000 privata skogsägare i Mellansverige. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig. Våra tjänster.

 

Din skog - dina rättigheter. Läs mer om vad Mellanskog kan erbjuda just dig. Broschyr om Mellanskog.