. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

9 OKT 2018

Välkommet förslag om stöd efter skogsbränderna

Skogsstyrelsen presenterade idag ett förslag till utformning av stöd efter sommarens omfattande skogsbränder. Totalt kommer 72 miljoner kronor att fördelas på ersättning för ökade kostnader, utmärkning av fastighetsgränser, uppgradering av vägnätet, stöd till industri och logistikföretag samt utbildning och rådgivning.

Mellanskog har haft en god dialog med Skogsstyrelsen och välkomnar förslaget. För Mellanskog har fokus varit att få ut största möjliga värde ur den branddrabbade skogen samt att stödet, i största möjliga mån, ska gå direkt till skogsägarna för att ersätta de ökade kostnaderna, inte till en mängd olika aktörer.

- Våra prioriteringar stämmer väl överens med det förslag som Skogsstyrelsen nu lägger. Vi välkomnar ett fokus på skogsägarna och en förståelse för att samhället behöver stötta när katastrofen slår till, säger Mellanskogs ordförande Karin Perers.

Karin Perers, ordförande Mellanskog
Karin Perers

Skogsstyrelsens stöd fördelas enligt följande;

- 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader. Avverkning och transport av brandskadat virke är dyrare. Orsaken är att det kräver särskilda skogsmaskiner, lastbilar och tågvagnar eftersom virke från andra områden inte får bli nedsotat. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.

- Tre miljoner kronor till stöd för utmärkning av gränser. Fastighetsgränser behöver märkas ut på nytt eftersom många markeringar skadats eller försvunnit i branden. Bidraget är på 3 000 kronor per kilometer.

- 15 miljoner kronor i stöd till väghållare för uppgradering av vägnätet. På många håll måste vägarna tåla många virkestransporter på kort tid och behöver därför förstärkas. (Reparationer av skador från brandbekämpningen finansieras via MSB och räddningstjänsten.)

- Tio miljoner kronor i stöd till industriföretag eller logistikföretag, som kompensation/för att täcka kostnaderna för dyrare, separat hantering av brandskadat virke för att inte sota ned virke från andra skogar, till exempel vid lagringsplatser och sågverksindustri.