. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

4 JAN 2016

Mellanskog värmer

Staffan DalbrinkNär snö och kyla börjar sprida sig över landet uppskattar man att det är varmt inomhus. Skogen är en viktig källa till uppvärmning, både i form av ved och flis. Staffan Dalbrink, biobränslechef på Mellanskog, har länge sett fram emot att det ska bli kallt;

- Mellanskog levererar bioenergi till flera stora värmeverk i Mellansverige. Trädens grenar och toppar blir till flis och på så sätt är vi en del av den kedja som håller husen varma på ett klimatsmart sätt.

I Sverige har rester från avverkning länge använts som bränsle, de senaste åren har utvecklingen dock dalat och flera större värmeverk använder endast biobränsle som komplement vid kallare perioder. Samtidigt menar Staffan Dalbrink att det går att se en positiv utveckling framöver.

- Fortum har precis byggt klart Sveriges största kraftvärmeverk för bioenergi i Stockholm, om bara några veckor kommer de första tågen med flis från Mellanskog att börja rulla dit. Både klimatet och våra medlemmar tjänar på att vi värmer stockholmarna med produkter från skogen.

När biobränslen ersätter fossila bränslen i el- och värmeproduktion, eller som drivmedel till bilar, släpper de ut koldioxid till atmosfären. Men genom ett långsiktigt hållbart skogsbruk där varje avverkat träd ersätts med flera nya skapas ett kretslopp där koldioxiden åter binds in i ny skog.