. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

3 AUG 2018

Mellanskog välkomnar samordning av eftersläckningsarbetet

Regeringen meddelande på torsdagen att det nationella ansvaret för eftersläckningsarbetet för de stora skogsbränderna som inträffat 2018 kommer ligga på Länsstyrelsen i Jämtland. Mellanskog välkomnar att regeringen nu på statlig nivå samordnar efterarbetet efter årets stora skogsbränder.

  - När en och samma brand drabbar många skogsägare är en splittrad eftersläckning både farlig och ineffektiv, säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog. 

Myndigheternas arbete ska samordnas för att säkerställa att överlämningen av ansvaret från räddningstjänsten till markägaren sker på ett säkert sätt när räddningsinsatsen är avslutad. Läs regeringsuppdraget här: regeringen.se

Karin Perers menar att det är bra att en statlig myndighet får uppdraget att samordna arbetet, där andra myndigheter, kommuner, försäkringsbolag och förstås skogsägarna själva behöver vara delaktiga.

Samtidigt påtalar hon att det finns en rad punkter som krävs för att arbetet ska bli framgångsrikt. Den samordnande myndigheten måste tilldelas tydligt ansvar, ledarskap och beslutsbefogenhet i förhållande till alla de andra berörda.

 - Arbetet brådskar, och vi i Mellanskog medverkar gärna i den organisation som nu ska hantera samordningen.

Avgörande för framtiden är att det nu utformas en modell för hur efterarbete kan organiseras i områden med många berörda skogsägare. Efter erfarenheterna i Västmanland 2014 och Hälsingland och Härjedalen 2018, kan vi inte börja från noll nästa gång katastrofen drabbar.

Erfarenheter visar att efterarbetet är omfattande. Sönderbrända skogar måste vara avspärrade för besök eftersom det är förenat med livsfara att röra sig bland skadade träd som ljudlöst kan falla. För att få tillträde fordras särskilda säkerhetsutbildningar för skogsägare och entreprenörer. Brandflyg behöver återkommande kontrollera läget.

 - Om bränder på nytt blossar upp, måste det finnas tillgång till professionella resurser i form av räddningsinsatser nära till hands. Det är viktigt att en modell för framtida åtgärder och ansvar läggs fast, och vi i Mellanskog är beredda att bidra även i det arbetet, avslutar Karin Perers.