. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Grankvist
21 MAR 2016

Grattis skogen

Den 21:a mars är ingen vanlig dag, utan den av FN utsedda internationella skogsdagen. På en rad olika platser runt om på jorden uppmärksammas skogens roll för människan.

Globalt är 60 miljoner människor beroende av skogen för sin överlevnad. Sven-Erik Hammar är ordförande för LRF Skogsägarna och medlem av Mellanskogs styrelse, han menar att just brukandet har en nyckelroll även här i Sverige.

 – Man ska inte glömma bort att skogen betyder försörjning för flera hundra tusen människor även här hos oss. Skogen är viktigt även för den sociala hållbarheten, för att vi ska få jobb och tillväxt. 

Men hur mycket betyder egentligen den svenska skogen för klimatet? Sven-Erik berättar att forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har räknat fram att varje avverkad kubikmeter skog undviks utsläpp av koldioxid till atmosfären med motsvarande 470 kilo. Han menar att man kan göra en jämförelse med biltrafiken;

– En vanlig familjs bilresor under ett år blir ungefär 3,8 ton koldioxid. Det motsvarar alltså ungefär sexton avverkade träd. När man sätter det i lite perspektiv blir det tydligt hur viktig skogen är. Här och i resten av världen.

Grattis skogen, säger Mellanskog!