. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Virkesmarknaden, Mellanskog
7 JUL 2016

Brexit och virkesmarknaden

Den 23 juni röstade britterna för att lämna EU. Hur påverkas virkesmarknaden av Brexit? Och hur berörs Mellanskog? Vi bad Lars Magnusson, virkeschef på Mellanskog, att reda ut svaren på några frågor om vad som styr virkesmarknaden och hur han tror att Mellanskog kommer att påverkas av britternas beslut att lämna EU.

Hur tror du att virkesmarknaden kommer att påverkas av Brexit?

- Jag tror att det är viktigt att inte dra för snabba eller långtgående slutsatser av valutgången. Vi kan dock konstatera att Storbritannien är en av de enskilt största marknaderna för svenska sågverk, framförallt för gransågverk i södra Sverige. Företrädare för brittiska byggnadsindustrin varnar för en negativ inverkan på byggindustrin, vilket minskar behovet av trävaror. Hur det blir vet vi inte och i ett större perspektiv är Brexit bara en av många faktorer som påverkar marknaden i olika riktningar.

Hur berörs Mellanskog?

- Kortsiktigt kan osäkerheten innebära att förhandlingarna med våra industrikunder kan ta längre tid än normalt. Verksamheten rullar dock vidare och vi ändrar tillsvidare inga planer när det gäller kontraktering, produktion eller leveranser.

Hur påverkar britternas beslut att lämna EU mig som privat skogsägare?

- Kapital placerat i skogsmark är ett tryggt tillgångsslag jämfört med aktier och andra värdepapper som drabbas av kraftiga kursförändringar när marknaden är osäker. Dessutom förutspår ekonomer att valresultatet medför att den låga räntenivåer kommer att bestå under en längre tid än vad som tidigare förutspåtts, vilket i så fall är till fördel för skogsägare med lån på sina fastigheter. Som skogsägare finns ingen anledning att reagera kortsiktigt.

Vilka är de största faktorerna som påverkar Mellanskogs timmerpris?

- Sågtimmer är motorn i råvarumarknaden vilket gör att vi har en tydlig koppling mellan konjunkturen för sågade trävaror och timmerpriset. Det handlar i grunden om hur mycket det byggs i världen. Andra faktorer som påverkar är politiska och ekonomiska oroligheter och krig. Just nu har flera länder i Mellanöstern en försvagad köpkraft till följd av ett lågt oljepris. Valutautvecklingen är en annan faktor där länder som kan producera till låga kostnader blir starka. Ryssland är ett sådant exempel vars rubel är lågt värderad jämfört mot euron.

Är det samma förutsättningar för massaved?

- Nej, de senaste åren har en hög produktion i sågverken varit motorn i råvarumarknaden. Massaveden kommer fram när timret avverkas, och från sågarna går det stora volymer flis till massaindustrin. Dessutom har det etablerats en omfattande import av massaved från Norge. De stora köparna har skickligt fördelat detta utbud till industrierna i hela Mellansverige och utnyttjat det för att etablera ett lågt massavedspris, trots höga vinster i stora delar av industrin.

Vad kan jag som skogsägare göra för att påverka hur mycket jag får betalt för mitt virke?

- Bli medlem i Mellanskog! Vi står alltid på skogsägarnas sida och utgör en motvikt till industrins ambition att långsiktigt hålla låga priser. Mer konkret kan du satsa på att bygga skogsbilvägar och utnyttja våra tillgänglighetspremier. Ett annat tips är att avverka när vi ändå är i trakten och dela på flyttkostnader. Aktiv skogsskötsel är en annan viktig faktor. Det finns en hel del att göra, ta gärna hjälp av våra skogsinspektorer som är experter på rådgivning kring detta.

Lars Magnusson, virkeschef Mellanskog
Lars Magnusson, Virkeschef på Mellanskog