. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 3 SEP 2018

Bra resultat trots extremt väder

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för första halvåret 2018. Rörelseresultatet blev 31,2 Mkr och minskade jämfört med samma period föregående år. I huvudsak beror detta på högre kostnader och minskade traditionella rundvirkesvolymer.

– Naturen har visat sina muskler. Snö och extrem värme har påverkat vårt resultat för det första halvåret 2018, ändå känner vi oss väldigt nöjda med vad vi lyckats åstadkomma, säger VD Sture Karlsson.

En prishöjning har under våren genomförts på både timmer och massaved. Omsättningen för första halvåret blev 1 655 Mkr (1 596). Föreningen levererade 2 577 tm3fub (2 544). Föreningen har levererat ökade volymer biobränsle samt minskade volymer traditionellt rundvirke (timmer och massaved). Rörelseresultatet blev 31,2 Mkr (35,4).

Finansnettot uppgår till 25,1 Mkr (51,4). Resultat efter skatt uppgår till 50,3 Mkr (78,6).

Periodens kassaflöde uppgick till 166,8 mkr. Likviditeten är stark och uppgår till 1 257 Mkr.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 233 Mkr (90). Koncernens finansiella ställning är stark och lönsamheten är god. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog
010-482 80 01

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog
073-907 17 72

Resultat och balans

Nedan finns hela pressmeddelandet som pdf inklusive resultat- och balansräkning:

Mellanskogs halvårsresultat pressmeddelande 180903