. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

27 OKT 2015

Allt fler certifierar sin skog

Den certifierade medlemsarealen ökar stadigt och vi är nu uppe i över 30 % av den totala arealen. Detta innebär att Mellanskogs medlemmar avsätter motsvarande 53 000 fotbollsplaner med skogsmark frivilligt för naturvårdsändamål.

Skogsbranschens kunder är miljömedvetna och ställer allt hårdare krav på att råvaran kommer från ett miljöcertifierat skogsbruk. Som medlem med avtalet Ansvarsfullt Skogsbruk gör du en stor insats för miljön, för trä som råvara och för Mellanskogs möjligheter att försvara äganderätten.

Vi tar ansvar i skogen

Den frivilliga certifieringen av skog är ett effektivt sätt att visa politiker och samhället att vi sköter våra skogar ansvarsfullt och långsiktigt. Ju fler som är certifierade desto starkare blir våra argument för att strängare lagstiftning inte behövs.

Miljöcertifiering enligt PEFC* har vuxit fram ur familjeskogsbrukets villkor och med PEFC Skogsstandard är målsättningen att utveckla uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala/kulturella intressen.

Baskrav för att teckna avtal om Ansvarsfullt skogsbruk och därmed certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC:

  • För fastigheter över 20 ha produktiv skogsmark skall en aktuell certifieringsanpassad skogsskötselplan finnas eller beställas i samband med avtalstecknandet.
  • Skogsbruket bedrivs enligt PEFC skogsstandard. Bl a finns krav att minst 5 % av den produktiva skogsmarken avsätts för naturvårdsändamål och att åtgärder som utförts i skogsbruket ska dokumenteras.
  • Man anlitar endast PEFC-certifierade entreprenörer och avverkningsorganisationer som innehar giltigt skogsbrukscertifikat. Undantag gäller om man utför åtgärder i den egna skogsbruksverksamheten samt vid grannsamverkan.
  • PEFC-kraven följs även vid försäljning av leveransvirke.
  • Man accepterar kontroll av kraven i skogsstandarden både från Mellanskog och från oberoende extern revisor.

 

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om certifiering eller teckna avtal om Ansvarsfullt skogsbruk? Vänd dig till din skogsinspektor.

*PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Länktips för mer läsning