. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Lavskrika
14 OKT 2016

Äganderättsfråga till mark- och miljödomstolen

Två medlemmar från Mellanskog har fått sin avverkning stoppad på grund av Lavskrikan. Nu överklagas beslutet till mark- och miljödomstolen. Tillsammans med LRF Skogsägarna stöttar Mellanskog detta ärende och kräver att beslutet ska hävas.

I vårt senaste nummer av Med Mellanskog reder vi ut betydelsen av artskyddsdirektivet. Läs en kortfattad återgivning av texten nedan. Hela texten hittar du i Med Mellanskog nummer fyra (sida 11).

Artskyddsdirektivet - långtgående skydd

Hur kan det komma sig att en fågel som förekommer i ett område från Norge till östra Sibirien, som inte är hotad av utrotning, inte finns på någon rödlista, kan motivera ett gigantiskt intrång i privatpersoners rätt att bruka sin mark?

Trots att lavskrikan inte bedöms vara hotad är den skyddad genom flera olika lagstiftningar, med sin grund i EU-direktiv. Den svenska tolkningen av direktiven ger enskilda fåglar, och den plats de lever i, ett mycket långtgående skydd.

Ingen hotad fågelart

I fallet i Arbrå gjordes bedömningen att lavskrikans så kallade bevarandetillstånd på lokal och regional nivå kunde vara hotat. Med stöd i skogsvårdslagen och miljöbalken beslutades därför att förbjuda avverkningen. Även om fågelarten i sig inte är det minsta hotad vare sig på svensk eller global nivå, kan den enligt myndigheternas bedömning alltså vara det lokalt – och därmed motiveras förbudet mot skogsbruksåtgärder.

Ingen ersättning trots intrång

Men varför gavs ingen ersättning? Om användning av mark försvåras genom myndighetsbeslut ska markägaren som regel ha rätt till ersättning - men om inskränkningen sker på grund av fridlysta arter är det enligt praxis en del av den så kallade "allmänna hänsynen" – och sådan hänsyn bedöms inte vara berättigad till ersättning. Tilläggas bör att samtliga vilda fåglar i Sverige är fridlysta.

I förlängningen kan beslutet med andra ord innebära att samtliga fågelarter, där det finns risk för att en lokal population hotas, kan stoppa skogsbruk utan att markägaren ersätts. Konsekvenserna riskerar att bli enorma, både för privatpersoner och för Sverige i stort.

Mer om fallet och artskyddsdirektivet i media

"Stoppade skogsägare överklagar till domstol" (artikel i Land Lantbruk & Skogsland)

"Skyddade arter stoppar avverkningar" (artikel i ATL)