. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Det här är Ansvarsfullt Skogsbruk

Vårt avtal "Ansvarsfullt skogsbruk" premierar timmer från miljöcertifierade skogar. Familjeskogsbruket har länge insett värdet av att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk och nu börjar även marknaden vakna.

Mellanskog har sedan 90-talet premierat och betalat extra för miljöcertifierat virke. På senare år har även marknadens efterfrågan på virke från ett ansvarsfullt skogsbruk ökat. För att stärka den trenden samlar vi vår premie för ett ansvarsfullt skogsbruk till sågtimmer, där kunderna i dagsläget är villiga att betala.

Innebär att man följer PEFC

För att en skogsägare ska få teckna avtalet krävs i korthet att man har en aktuell skogsskötselplan och att man följer PEFC:s skogsstandard. Ett annat åtagande är att inom en certifierad fastighet ska fem procent av den produktiva skogsmarken avsättas för naturvårdsändamål.

En insats för miljön och äganderätten

Som medlem med avtalet Ansvarsfullt skogsbruk gör du en stor insats för miljön, för trä som råvara och för Mellanskogs möjligheter att försvara äganderätten. Näringspolitiskt driver vi en linje där vi argumenterar för att familjeskogsbruket, genom PEFC och frivilligt avsatta bestånd, tar så bra ansvar för natur- och miljövärden att intrång ifrån stat och myndigheter i form av ytterligare reservat inte behövs i nämnvärd omfattning.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av Mellanskogsavtal Ansvarsfullt skogsbruk är du välkommen att kontakta Mellanskog.

Ansvarsfullt Skogsbruk Mellanskog

Är du intresserad av Mellanskogsavtal Ansvarsfullt skogsbruk är du välkommen att kontakta Mellanskog.