. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Insatser i Mellanskog

Enligt Mellanskogs stadgar ska alla medlemmar, oavsett skogsmarkens areal, erlägga en grundinsats om 900 kr. Därutöver är insatsskyldigheten 300 kr/ha skogsmark med ett maximalt tak på 200 insatser per medlem.

Nedan följer en sammanfattning av regler för insatsinbetalning och -utbetalning. Läs gärna stadgarna.

Grundinsats betalas till föreningen senast ett år efter inträdet, antingen via avräkningsnota eller insättning på Bankgiro nr 5010-9149. Viktigt att uppge medlemsnummer vid inbetalningen. Insats utöver grundinsatsen betalas genom insatsavdrag på leveransvirke och/eller avverkningsuppdrag med 0,5 % på avräkningslikviden. (Under åren 2007-2015 var insatsavdraget satt till 0%.)

Under ett räkenskapsår får den insats medlemmen betalar genom avdrag inte överstiga 10 procent av insatsskyldigheten. Befintliga medlemmar som tidigare erlagt insatser över 900 kr behöver inte erlägga grundinsats.

Utträde och uppsägning av medlemskap

När en medlem sagt upp sitt medlemskap sker utträdet ur föreningen vid det årsskifte som infaller en månad efter det att medlemmen sagt upp sig. I praktiken innebär det att uppsägning av medlemsskap behöver ske senast 30 november för att börja gälla från kommande årskifte.

Vid utträde på grund av dödsfall återbetalas insatsen 6 månader efter avgång. Vid utträde på grund av annan anledning delas insatsen upp och återbetalas under 3 år men dock med minst 10 000 kr per år.

Återbetalning av insatser

Återbetalning/reglering av insatsen sker sex månader efter avgången. Eftersom avgång börjar gälla vid årskiftet sker utbetalningen 30 juni.

Lag om ekonomiska föreningar innehåller dock för Mellanskog tvingande bestämmelser angående återbetalningen/regleringen. Bestämmelserna innebär bl a att föreningens balansräkning per den 31/12 varje år ligger till grund för en beräkning som skall göras för att fastställa om insatskapitalet är intakt.

Om beräkningen visar att insatskapitalet i sin helhet är intakt kan den per årsskiftet avgångne medlemmen återfå hela sitt insatskapital. Om beräkningen visar att insatskapitalet utnyttjats i viss mån kan medlemmen endast återfå en del av sitt insatskapital och om insatskapitalet utnyttjats i sin helhet kan medlemmen inte återfå någon del av sitt insatskapital.

 

Påsklilja i blom.

I en ekonomisk förening är insatskapitalet att jämföra med aktiekapitalet i ett aktiebolag. Insatskapitalet är föreningens riskkapital och tillhör medlemmarna.