. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 APR 2016

Två Mellanskogsmedlemmar JO-anmäler Skogsstyrelsen

Fördröjda beslut, protokoll med felaktig datering och rättsosäker hantering är några av de faktorer som ligger bakom att skogsägarna Christer Danielsson och Fredrik Jarnbring nu JO-anmäler Skogsstyrelsen för hanteringen av en nyckelbiotopsinventering i Uppsala län.

Bakgrunden är en planerad avverkning i ett skogsområde i Uppland. Genom sin hantering i samband med registrering av nyckelbiotoper anser de två skogsägarna att Skogsstyrelsen bland annat har lämnat vilseledande uppgifter, felaktigt daterat dokument samt brustit i handläggningen på ett sätt som inneburit stora kostnader och besvär.

Rätten att äga och bruka mark

Mellanskogs VD Sture Karlsson menar att nyckelbiotopsbegreppet har kommit att innebära ett allt för stort ingrepp i rätten att äga och bruka mark. Det som från början var tänkt att identifiera små kärnor av värdefulla naturtyper har blivit ett verktyg för att undanta stora områden från skogsbruk;

- Skogsägare upplever att de i nyckelbiotopsärenden bemöts med otydliga rutiner, bristande motiveringar och i många fall lämnas helt utan ersättning. Ur vårt perspektiv är det agerandet oacceptabelt. Detta ärende visar att det krävs en grundlig översyn av nyckelbiotopsbegreppet, säger Sture Karlsson.

Biologisk mångfald ska skyddas

De båda skogsägarna påpekar i sin inlaga till Justitieombudsmannen att de inte vänder sig mot behovet av att skydda biologisk mångfald och höga naturvärden. I sin inlaga skriver de bland annat;

"Om området anses avgörande för hotade arters överlevnad ska det naturligtvis sparas. Därför har vi nu ansökt om att det aktuella området ska bli ett så kallat kometområde och därmed undantas från skogsbruk. Det vi vänder oss mot är inte viljan att skydda naturvärden, utan myndighetens förfarande."

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01
Mårten Mattsson, Virkesområdeschef i Uppsala, Tfn 010-482 81 40