. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Skogsägare och skogsinspektor
Pressmeddelande 15 FEB 2016

Stor efterfrågan på skogstjänster

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2015. Omsättningen minskar något och rörelseresultatet blev lägre än förväntat.

Samtidigt efterfrågar allt fler tjänster som röjning, rådgivning och plantering. Tillväxten på skogstjänster har varit 20 procent sedan 2013. Efter utdelning från sågverkskoncernen Setra Group landar Mellanskogs resultat för helåret 2015 på 34 miljoner kronor.

– Låga marginaler på virkesaffären och en kämpig konjunktur för biobränslet påverkar vårt resultat. Samtidigt gläds jag åt vår starka tillväxt på tjänster som röjning och rådgivning. Tillsammans med en utdelning från Setra bidrar det till ett resultat som skapar en starkare förening till nytta för skogsägarna säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog.

Omsättningen blev 2 837 Mkr (2 845). Under året har föreningen levererat 4 359 tm3fub (4 366). Rörelseresultatet blev 7,0 Mkr (27,7). Minskningen består främst av lägre marginal i virkesaffären samt lägre volym i biobränsleaffären. Tillväxt i tjänsteaffären bidrar positivt till rörelseresultatutvecklingen. Finansnettot uppgår till 28,0 Mkr (-3,4) där utdelning från Setra Group driver den positiva utvecklingen. Resultat efter skatt uppgår till 34,2 Mkr (18,9).

Årets kassaflöde uppgick till -19,3 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 695,6 Mkr vid årets slut.

Setra Group

Mellanskogs ägarandel i Setra Group är 49,5%. Företaget redovisar ett positivt rörelseresultat för perioden om 47 Mkr (201) inkl. avvecklingskostnader på 19 Mkr. Fortsatt obalans mellan utbud och efterfrågan på trävaror har lett till prisnedgångar på Setras huvudmarknader. Till följd av den rådande marknadssituationen i framför allt Nordafrika har Setra valt att genomföra produktionsbegränsningar under fjärde kvartalet. Dessa har haft negativ påverkan på resultatet men har gjort att Setra behåller god kontroll över lager och kassaflöde. Mellanskogs andel av Setras resultat efter skatt blev 9,3 Mkr (77,6) vilket påverkar koncernens resultat, ej föreningens.

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Resultat och balans

Här kan du öppna pressmeddelandet och även se siffrorna för resultat och balans. (pdf)

Foto: Juliana Fälldin