. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog
Pressmeddelande 24 AUG 2016

Starkt rörelseresultat för Mellanskog

Mellanskog presenterar nu sitt halvårsbokslut för första halvåret 2016 och kan summera en stark period, trots minskad omsättning.

Föreningens rörelseresultat blev 27,3 Mkr. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på att effektivare logistik skapat bättre marginaler i virkesaffären.

- Vi ser nu resultatet av ett målmedvetet arbete med förbättringar på många fronter, inte minst på logistikområdet, säger VD Sture Karlsson.

Omsättningen blev under första halvåret 1 537 Mkr (1 567), vilket är en minskning med 30,6 Mkr. Föreningen levererade 2 434 tm3fub (2 480). Rörelseresultatet blev 27,3 Mkr (15,0).

Finansnettot uppgår till -1,5 Mkr (32,4) där främst lägre utdelning från intressebolag samt svag utveckling på de finansiella marknaderna driver utfallet. Resultat efter skatt uppgår till 21,2 Mkr (44,0).

Periodens kassaflöde hade en stark utveckling av rörelsekapitalet och uppgick till +78,1 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 776 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Mellanskogs ägarandel i Setra Group är 49,5 % och företaget redovisar ett positivt rörelseresultat under första halvåret om 76 Mkr (88). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 18 (26) procent. Mellanskogs andel av Setras resultat efter skatt blev 26,2 Mkr (29,7) vilket påverkar koncernens resultat, ej föreningens.

m3fub= kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson, VD Mellanskog
Sture Karlsson

Pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning