. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

31 JAN 2017

Skogens roll för klimatet - delta i undersökning (SLU)

Just nu genomförs en studie för att ta reda på mer om privata skogsägares uppfattning om skogens roll i arbetet för en bättre miljö.

Via skogsägarföreningar söker vi därför skogsägare som vill avsätta ungefär 5-10 minuter för att svara på frågor kring detta. I arbetet med att ta hänsyn till skogens olika värden (såväl produktion som miljö) är det viktigt att få en uppfattning om hur enskilda skogsägare tänker kring detta. Deltagande är frivilligt men vi hoppas att många vill delge sina åsikter! Alla svarande är anonyma och svar kommer endast att redovisas på gruppnivå.

Studien genomförs i ett samarbete mellan Maartje Klapwijk (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) och Louise Eriksson (Umeå universitet) som en del av forskningsprojektet Sociala perspektiv på skogliga risker finansierat av Formas. Har du frågor går det bra att skicka e-post till louise.eriksson@umu.se.

Klicka på länken eller klistra in den i din webbläsare så kommer du direkt till undersökningen: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=101269

Tack för ditt deltagande!