. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

14 DEC 2016

Setra säljer Vimmerby sågverk

Idag publiceras följande pressmeddelande från Setra Group AB*: Setra har ingått avtal med Bergs Timber AB om försäljning av Vimmerby sågverk.

– Det är en logisk affär eftersom Setra Vimmerby inte är särskilt integrerad med våra andra produktionsenheter när det gäller marknadskoncept och försörjning av råvara, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Enligt avtalet förvärvar Bergs Timber samtliga anläggnings- och lagertillgångar vid Setras enhet i Vimmerby, med avdrag för vissa rörelseskulder som främst utgörs av personal­relaterade skulder. Slutlig köpeskilling fastställs baserat på aktuella bokförda värden vid överlåtelsetidpunkten.

Betalningen erläggs dels i nyemitterade aktier i Bergs Timber och dels i kontanta medel. Totalt emitteras 11 miljoner aktier till Setra, till ett värde av 23,1 miljoner kronor. Efter genomförd transaktion kommer Setras ägarandel i Bergs Timber uppgå till omkring 6 procent.

Överlåtelsen till Bergs Timber förväntas äga rum den 9 januari 2017. Genomförandet av affären är bland annat villkorat av att parterna ingår ett slutligt övergångsavtal avseende vissa administrativa tjänster från Setra till Bergs Timber under en period, att myndighetstillstånd överförs till Bergs Timber, samt att avtalet mellan Setra och Neova AB gällande driften av pannan vid sågverket övergår till Bergs Timber.

Setra Vimmerby, som är en av Setras tolv produktionsenheter, är beläget endast 40 kilometer från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda och har ett 50-tal medarbetare.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

---------------------------------

*Mellanskog är delägare i sågverkskoncernen Setra Group AB, med en ägarandel på 49,5 %.