. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Skogsinspektorn tipsar
29 JUN 2016

Pers bästa tips om sommarens skogliga åtgärder

Per Jansson arbetar som skogsinspektor på Mellanskog. Här ger han tips på skogliga åtgärder som kan vara bra att tänka på under sommaren och inför kommande höst.

Vad bör jag som skogsägare tänka på och se över under sommaren när det gäller min skog?

- Barmarksperioden är tiden där skogsvården ska göras. En av de mest lönsamma åtgärder som görs i skogen är röjning. Se till att dina bestånd är välröjda för då får du hög tillväxt och bestånd som i framtiden står emot stormar, snöbrott och insekter. Med röjning får du produktionen på rätt trädslag och rätt stammar, du får balans mellan trädets diameterutveckling och längd. Det skapar bra förutsättningar att göra en bra första gallring.

- Jag vill även att du sätter dig ned och funderar över din tid. Många skogsägare är för optimistiska över vad som hinns med, det tar tid att röja speciellt om man inte är van. Anlita Mellanskog till röjningen om du har det minsta tvivel på att du själv kommer att hinna. Det viktigaste är att åtgärden blir gjord i tid!

Finns det några särskilda åtgärder som lämpar sig bäst att utföra på sommaren?

- Att se över sina rågångar är ett bra sommararbete, köp rågångsstolpar eller tillverka egna, jag brukar rekommendera att köpa tryckimpregnerade reglar 45 mm X 45 mm och kapa i lagom längd och spetsa i ena änden. Det blir tåliga rågångsstolpar till ett bra pris.

- Det kan även vara bra att se över och underhålla vägar, kanske någon trumma som behöver bytas?

Vad kan jag redan nu börja planera för inför hösten?

- Framförhållning är bra! För att vi ska kunna förse dig som skogsägare med bra service krävs det att vi kan planera in de åtgärder som du beställer av Mellanskog i god tid.

- Om du ska höstplantera brinner det i knutarna att beställa markberedning och plantor. Ska du avverka någon avdelning måste den avverkningsanmälas till Skogsstyrelsen och där gäller sexveckorsregeln. Så för att kunna avverka i augusti måste anmälan in snarast.

- Även om man inte har några konkreta planer på avverkning, gallring eller skogsvårdsåtgärder kan det var bra att ta med sig sin skogsinspektor på en skogspromenad och kolla över vad som hänt sen senast för att uppdatera sig själv och skogsskötselplanen.

Hur är det med granbarkborrar? Hur upptäcker jag dem och hur undviker jag dem?

- Sett över stora områden så är det inte någon fara med granbarkborrar men lokalt kan det vara ett problem. I Sunne kommun hade vi en storm 2014 vilket ger en förhöjd risk för barkborrar i sönderblåsta kanter, hyggeskanter eller i trasiga bestånd.

- För att kontrollera om du har angrepp av barkborren går du till misstänkta ställen och letar under granarna efter borrmjöl, det ligger som ett rödbrunt pulver under träden, finns det? Ja, då har du ett angrepp. Du kan även ta en kikare och spana upp i träden, ingångshålen syns som svarta prickar.

- Enda sättet att minimera skadorna och förebygga att det blir fler angrepp är att avverka angripna träd och frakta dem ur skogen så snabbt som möjligt.

- Är man snabb så klarar man även virkesvärdet för då blir det timmer och massaved, där motsatsen är att det blir bränslesortiment av alltihop.

Slutligen, har du något tips på en trevlig skoglig sommarutflykt?

- Eftersom jag är verksam i Värmland så bir det utflyktstips därifrån. Kalvhöjdens naturreservat med slåtterängar och betesmark på kalkrik mark och hamlade träd är väldigt fint. Här finns grov granskog och ängs- och skogsflora som är ovanlig idag. Kommer du vid rätt tidpunkt finns även orkidén Guckuskon att betrakta. Kombinera gärna med ett besök i Rottneros Park och Mårbacka. Trevlig sommar!