. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog
27 OKT 2016

Näringsdepartementet besökte Mellanskog

Tillsammans med LRF Skogsägarna träffade Mellanskog igår representanter från Näringsdepartementet för att samtala om systemtillsyn och skogspolitik.

Besöket startade i skogarna strax utanför Uppsala där Mellanskog inledde med att redogöra för, och praktiskt visa hur skogsägarföreningen arbetar med miljöhänsyn.

- Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och driver på för ständig förbättring. Bland annat genom certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och certifiering enligt PEFC, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog.

Motsätter förslag om systemtillsyn

Bakgrunden till besöket från Näringsdepartementet är ett förslag från Skogsstyrelsen om att införa systemtillsyn i skogsvårdslagstiftningen. Ett förslag som Mellanskog och LRF Skogsägarna starkt motsätter sig och menar driver utvecklingen i en riktning som inte har stöd i nuvarande skogspolitik.

- Införande av systemtillsyn enligt skogsvårdslagen, där staten flyttar ansvar för skogens skötsel bort från skogsägaren, innebär en försvagning av äganderätten. Det är heller inte förenligt med skogspolitikens grundprincip om frihet under ansvar, säger Sven Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna.

Inom skogssektorn finns ett väl utbyggt ansvarssystem för miljöhänsyn som bygger på samverkan. Kalle Brammås, kvalitetssamordnare på Mellanskog, berättade om avverkningsprocessen från den första skogsägarkontakten till avslutat uppdrag.

- Sektorsansvaret sätter ribban betydligt högre när det gäller miljöhänsyn än vad lagstiftningen kräver. Införandet av systemtillsyn innebär bara ett utökat kontrollsystem och minskar möjligheterna till samverkan, säger Kalle Brammås.

Värdefull träff

För Mellanskog och LRF Skogsägarna var det värdefullt och viktigt att få möjlighet att dela med sig av information och ge en bild av vårt skogsbruk direkt till de som arbetar med frågorna på Näringsdepartementet, menar både Sture Karlsson och Sven Erik Hammar.

Sture Karlsson och Kalle Brammås, Mellanskog
Sture Karlsson och Kalle Brammås.

På bilden längst upp: Kalle Brammås, kvalitetssamordnare Mellanskog, Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna, Jerry Bohlin, skördarförare.