. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Timmerbil Mellanskog
Pressmeddelande 27 FEB 2017

Mellanskog fortsätter att varna för vägslitageskatt

Imorgon ska utredningen om vägslitageskatt, även kallad kilometerskatt, lämnas till regeringen. Men redan nu meddelar regeringen att den inte blir av. I alla fall inte enligt utredningens förslag.

- För oss i skogsnäringen gäller det att inte ropa hej förrän frågan är helt förd över bäcken och vägslitageskatten stoppad, säger Mellanskogs ordförande Karin Perers.

Regeringen meddelar nämligen att den omedelbart ska inleda arbetet med att ta fram ett reviderat förslag till vägslitageskatt. Det arbetet kommer att ske i regeringskansliet – ingen ny utredning ska tillsättas.

Finansministern säger till TT att ambitionen är att "få fram någonting under mandatperioden".

Mellanskog menar att kilometerskatt i varje form måste stoppas. En sådan skatt slår hårt mot hela skogsnäringen.

- En vägslitageskatt är en skatt på avstånd och inte på utsläpp. Den går på tvärs mot regeringens intentioner att "Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi", säger Karin Perers, ordförande Mellanskog.

Transporter nödvändiga

En avståndsbaserad vägslitageskatt ökar transportkostnaderna från skogsavverkning till produktion. Den påverkar skogsnäringens konkurrenskraft negativt. Framställningen av virke, massa och biodrivmedel fördyras. Skogarna finns där de finns, i alla delar av Sverige. Transporter är en förutsättning för avverkning, produktion och vidareförädling i Sverige och för export.

- Mellanskog använder järnväg där det finns spår. Järnvägsandelen av Mellanskogs transporter ökar där det finns tillgänglighet. Men skogen växer vida omkring och vägtransporter är en nödvändighet, ofta i samspel med järnvägstransporter från virkesterminaler till sågverk, massabruk och kraftvärmeverk, avslutar Karin Perers.

Mellanskog fortsätter att driva påverkansarbetet mot vägslitageskatten.

För ytterligare information kontakta gärna

Karin Perers, tel. 070 56 808 30
karin.perers@mellanskog.se

Karin Perers, ordförande Mellanskog foto: Trons
Karin Perers, ordförande Mellanskog. Foto: Trons