. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskogs föreningsstämma 2016
11 MAJ 2016

Mellanskog firade 110 år

Nästan 100 ombud samlades under tisdagen på Uppsala slott för Mellanskogs föreningsstämma. Stämman är Mellanskogs högsta beslutande organ och väljer bland annat föreningens styrelse samt behandlar inkomna motioner.

Stämmans debatt fokuserade på frågor kring prisbilden för massaved och viltfrågor. VD Sture Karlsson berättade om ett starkt men utmanande fjolår, vilket genererade ett resultat i linje med affärsplanen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet omvaldes i sin helhet.

Jubileumsseminarium

Årets stämma avslutades med ett jubileumsseminarium där stora delar av skogssverige möttes. Under seminariet delades också det årliga priset Träkonan ut. Priset tillföll byggföretaget Folkhem och VD:n för Folkhem trä, Arne Olsson, med motiveringen;

"Årets mottagare av priset Träkronan visar på skogens nyttor, både i teori och i praktik. Sedan 2006 byggs alla företagets projekt i trä. I Sundbyberg reser sig nu Stockholms första höghus från skogen. I Sollentuna smälter trähusen ihop med den omgivande naturen. Samtidigt har pristagaren opinionsbildat framgångsrikt. Från kommunal nivå till riksmedia. Och faktiskt även i Kina och vid FN:s klimattoppmöte i Paris."

Utdelning av guldnålar

Mellanskogs guldnål tilldelades Karin Eriksson i södra Hälsingland för sitt engagerade och målmedvetna arbete för att skogsägarföreningen ska nå fram till och aktivera skogsägande kvinnor. Guldnål tilldelades även Sven-Erik Johansson, södra Dalarna. Han har varit idégivare, inspiratör och projektledare i angelägna utvecklingsarbeten för att engagera skogsägande kvinnor, tydliggöra organisationen för medlemsverksamhet och förtroendevalda samt stärka arbetet i jakt- och viltvårdsärenden.

Jubileumsseminariet inleddes av ordförande Karin Perers som berättade skogsägarrörelsens viktiga historia och en pigg 110-åring med framtidstro.

Herman Sundqvist talade

Perers följdes av Skogsstyrelsens nye generaldirektör Herman Sundqvist som menade att skogsnäringen har mycket att vara stolta över. Samtidigt konstaterade Sundqvist att många utmaningar kvarstår, framförallt inom områdena produktivitet, jämställdhet och miljöfrågor. Sundqvist menade att jämställdhet inom skogsnäringen handlar både om konkurrenskraft och rättvisa.

Mellanskog vill rikta ett stort tack till talare och deltagare som bjöd på insikter om både historia och framtid!