. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Mellanskog
Pressmeddelande 24 OKT 2016

Med effektiviseringar, digitala hjälpmedel och tjänster skapar Mellanskog kundnytta

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett starkt resultat för perioden januari tom september jämfört med samma period förra året.

- Mellanskog arbetar målmedvetet när det gäller att skapa mervärden för våra medlemmar. Vi jobbar med effektiviseringar i virkesaffären bland annat genom förändrade logistikmönster, vi fortsätter vår satsning på digitala hjälpmedel och vi driver på i utvecklingen av våra tjänster.

- Alla dessa åtgärder syftar till att öka kundnyttan och minska kostnaderna, säger Sture Karlsson, vd för Mellanskog.

Omsättningen blev 2 101 Mkr (2 121), vilket är en minskning med 20 Mkr. Föreningen levererade 3 279 tm3fub (3 298). Rörelseresultatet blev 21,7 Mkr (2,3). Ökningen i rörelseresultat består främst av högre volym och förbättrad marginal i rundvirkesaffären. Finansnettot uppgår till -3,5 Mkr (25,5) vilket beror på lägre utdelning från intressebolag samt en svag utveckling på de finansiella marknaderna. Resultat efter skatt uppgår till 15,3 Mkr (27,7).

Periodens kassaflöde gav en stark rörelsekapitalutveckling och uppgick till +111,1 Mkr. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 811,2 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Mellanskogs ägarandel i Setra Group är 49,5 % och företaget redovisar ett positivt rörelseresultat under första halvåret om 86 Mkr (78). Koncernens finansiella ställning är stark. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 6 (14) procent. Mellanskogs andel av Setras resultat efter skatt blev 27,7 Mkr (23,8) vilket påverkar koncernens resultat, ej föreningens.

Resultat och balans

Resultat- och balansräkning Q3

M3fub=kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, VD Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson, VD Mellanskog
Sture Karlsson