. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 9 JUN 2016

Lavskrika stoppar avverkning i Hälsingland

Två av Mellanskogs medlemmar i Arbrå, utanför Bollnäs i södra Hälsingland har nyligen fått besked från Länsstyrelsen om att deras planerade avverkningar bör stoppas, med hänvisning till att fågelarten lavskrika har sitt sydligaste utbredningsområde i de aktuella trakterna. När en avverkning stoppas med bakgrund i miljöbalkens bestämmelser utgår ingen ersättning till de drabbade markägarna.

– Det här är fullkomligt horribelt, säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog. Lavskrikan är bedömd som livskraftig och finns från Norge till östra Sibirien. Med denna tolkning av artskyddsförordningen omöjliggörs skogsbruk på mycket stora arealer, både den privata och samhällsekonomiska kostnaden är enorm.

Skogsstyrelsen har nu att ta ställning till Länsstyrelsens yttrande, där myndigheten slår fast att ”Länsstyrelsen bedömer att Skogsstyrelsen bör fatta beslut om förbud mot avverkning på nämnda fastigheter med stöd av 26 kap. 9§ miljöbalken. Om detta inte sker och avverkning genomförs är det Länsstyrelsens skyldighet att agera.”

Mellanskog efterlyser nu ett tydligt besked från Skogsstyrelsen.

– Markägarna behöver få veta vad som gäller, myndigheterna behöver sätta ner foten kring hur de tolkar lagen. Om avverkning inte tillåts kommer fallet att drivas vidare rättsligt. Vi kan inte acceptera att enskilda ställs utan ersättning och att äganderätten trampas på, avslutar Karin Perers.

För mer information kontakta:

Karin Perers, ordförande i Mellanskog, 070-568 08 30.