. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

lingonris och skog
22 SEP 2016

Fem skogliga tips på höstkvisten

Att se över sitt skogsbestånd regelbundet är något som varje skogsägare behöver göra.

Här är fem konkreta tips på åtgärder som både kan öka din skogs välmående och värde.

1. Röj regelbundet

Röjning är en skogsvårdsåtgärd som alltid är viktig att utföra, oberoende konjunkturläge. Det handlar om att få en bra tillväxt i skogen. Röjning passar bra på höstkanten när löven börjat trilla av och man lättare ser stammar och grenar.

2. Gallra din skog

Även gallring hör till de åtgärder i skogen som bör göras regelbundet. Gallra gör man för att trädens grönkronor ska kunna breda ut sig och därmed öka trädens tillväxt.

3. Du måste ha en plan

En annan åtgärd för att uppnå välmående och välskötta skogar är att skaffa sig en skogsskötselplan. Den ger en översikt över hela skogsinnehavet och vilka åtgärder som behövs. En skogsskötselplan sträcker sig över tio år. Även om du "kan din skog utan och innan" så ger den dig ofta nya idéer. Framförallt hjälper skogsskötselplanen dig att planera för åtgärder som annars riskerar att inte bli gjorda.

4. Gör en återväxtkontroll av vårens planteringar

Har du nyligen planterat är det bra att göra en återväxtkontroll. När gräs och annan växtlighet vissnar är det lättare att se hur plantorna har tagit sig. Kanske behövs det en stödplantering redan i höst eller till våren?

5. Åtgärda skadad skog

När du ändå är ute och plockar bär eller svamp, passa på att kontrollera om du har mycket skog som nyligen skadats av t. ex. granbarkborrar, snöbrott mm. Då är det bättre att avverka den för att minska risken för utökade skador och kanske ge plats åt nya plantor. Död skog som är äldre än ett år utgör inget hot för nya granbarkborreangrepp.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig gärna för rådgivning om din skog.