. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

12 JAN 2017
Granen står så grön och grann
Granen står grön och grann i många hem. Det är tradition i juletid. De flesta granarna här i Mellansverige växer i 70 – 120 år och blir sedan till fina sågade trävaror för byggnationer och inredningar. Hälften av all skog i vårt land ägs av familjer, som i generation efter generation vårdar sina...Läs mer
19 DEC 2016
Nye skogsutredaren på besök i skogen
Förra veckan fick Fredrik von Arnold, som utsetts att på regeringens uppdrag utreda vissa frågor i skogsvårdslagen, tillfälle att besöka en avverkningstrakt och diskutera skogsfrågor. Mellanskog och LRF Skogsägarna var på plats. Värdar för dagen var entreprenörsorganisationen Skogsentreprenörerna...Läs mer
14 DEC 2016
Setra säljer Vimmerby sågverk
Idag publiceras följande pressmeddelande från Setra Group AB*: Setra har ingått avtal med Bergs Timber AB om försäljning av Vimmerby sågverk. – Det är en logisk affär eftersom Setra Vimmerby inte är särskilt integrerad med våra andra produktionsenheter när det gäller marknadskoncept och...Läs mer
13 DEC 2016
Nya observationer visar på tveksamt myndighetsbeslut
Tre jaktlag har gått ihop och räknat lavskrikor i det område i Hälsingland där fem skogsägare har fått förbud att bruka sin skog för att Länsstyrelsen hävdar att fågeln minskar i området. Länsstyrelsen i Gävleborg baserar sitt ställningstagande på observationer från den lokala fågelklubben,...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa