. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

12 APR 2017
Nytt nummer av Med Mellanskog
Årets andra nummer av vår medlemstidning landar nu i postlådorna! Perfekt påskläsning! Har du inte redan fått tidningen i brevlådan kan du läsa den här på hemsidan. Skogsägarbesöket Denna gång har vi besökt Marina och Mattias Andersson i Sörmland som väljer att satsa på mjölkproduktion. Och...Läs mer
Virkesmärning Mellanskog
4 APR 2017
Mellanskog godkändes vid första tillsynskontrollen
Skogsstyrelsen har för första gången genomfört en kontroll av Mellanskog när det gäller att leva upp till den nya virkesmätningslagen som infördes 2015. Mellanskog fick godkänt på alla punkter. Mellanskog är numera ett mätande företag och ansvarar för att mäta in virke på de mottagningsplatser där...Läs mer
BankID Mellanskog
31 MAR 2017
Ingen inloggning med BankID
Just nu går det inte att logga in på Medlemswebben med BankID. Däremot fungerar det bra att logga in med lösenord. På grund av tekniska problem går det inte att logga in med BankID. Vår leverantör gör allt för att så snart som möjligt lösa problemen. Du kan fortfarande nå din Medlemswebb genom att...Läs mer
Laserskannad skog Mellanskog
31 MAR 2017
Ny teknik revolutionerar produktionen av skogsbruksplaner
Mellanskog är först i branschen med att producera skogsbruksplaner för enskilda markägare genom att använda modern teknik för skogsdata. Numera behöver planläggaren knappt gå ut i skogen, utan kan använda sig av databilder som har högre kvalitet och exakthet än vad det mänskliga ögat någonsin...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa