. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

10 MAJ 2017
Mellanskogs föreningsstämma
Idag, 10:e maj, går Mellanskogs föreningsstämma 2017 av stapeln. Föreningsstämman äger rum i Uppsala på Norrlands Nation. Bilden ovan är från fjolårets föreningsstämma på slottet i Uppsala.    Läs mer
Mellanskog ökar sitt resultat
Pressmeddelande 10 MAJ 2017
Bra resultat, prishöjningar till skogsägarna och utdelning från Setra
Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 27,6 miljoner kronor för perioden januari t.o.m. mars, jämfört med 12,2 miljoner kronor för samma period förra året. - Vårt ökade resultatet beror på effektiviseringar i vår virkesaffär bland annat genom förändrade logistikmönster och...Läs mer
Grantimmer Mellanskog
Pressmeddelande 2 MAJ 2017
Högre virkespriser till Mellanskogs medlemmar
Det ska alltid löna sig att vara medlem i Mellanskog. Från den 2:a maj höjer Mellanskog virkespriserna för både timmer och massaved. Mellanskog har en ökad efterfråga på råvara och har därför beslutat att höja virkespriserna. - Vi har arbetat intensivt med strategiska affärer och effektiv...Läs mer
26 APR 2017
Öppet brev till Stefan Löfven
Mellanskogs ordförande Karin Perers har tillsammans med LRF Skogsägarna, Södra, Norrskog och Norra skogsägarna skrivit ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.  Öppet brev till statsminister Stefan Löfven om svensk skogspolitik. Sveriges gröna guld har den kallats. Skogen som ska...Läs mer
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Nästa