. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

Pressmeddelande 16 FEB 2016
Mellanskog höjer massavedspriset i Hälsingland
Historiskt stora industrisatsningar och ett framtida ökat behov av massaved gör att Mellanskog nu väljer att höja priset på massaved i Hälsingland med 20 kronor per m3fub. -Det finns en optimism och en framtidstro inom skogsnäringen. Skogsägare i Hälsingland kommer att vara nyckelspelare när...Läs mer
Pressmeddelande 15 FEB 2016
Stor efterfrågan på skogstjänster
Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för 2015. Omsättningen minskar något och rörelseresultatet blev lägre än förväntat. Samtidigt efterfrågar allt fler tjänster som röjning, rådgivning och plantering. Tillväxten på skogstjänster har varit 20 procent sedan 2013. Efter...Läs mer
Tåglast med flis
Pressmeddelande 12 FEB 2016
Historisk satsning börjar rulla
Snart börjar de första tågen från Mellanskogs biobränsleterminaler att rulla till Värtaverket i Stockholm. För första gången kommer Dalarnas, Hälsinglands och Gästriklands skogar att värma frusna stockholmare. Satsningen är unik i sitt slag, en helt ny infrastruktur finns nu på plats för att...Läs mer
11 FEB 2016
Snart dags för årsmöte!
Mellanskog är en ekonomisk förening, det betyder att det är skogsägarna själva som äger företaget. Det betyder också att man varje år har möjlighet att göra sin röst hörd på sitt lokala årsmöte. På varje årsmöte medverkar representanter från Mellanskogs styrelse och stämmovalda valberedning. Ta...Läs mer
Föregående ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Nästa