. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

Kontrolluppgifter Mellanskog
29 MAR 2016
Korrigering i deklaration för dig som sparar på merkonto i Mellanskog
Vi har upptäckt att ränteinkomst samt avdragen skatt enligt de kontrolluppgifter som skickats ut, inte redovisats i deklarationerna. Felet beror tyvärr på hanteringsfel av vår underleverantör. Mellanskog har den 31 mars korrigerat detta mot Skatteverket och korrigeringen blir synlig i din...Läs mer
21 MAR 2016
Grattis skogen
Den 21:a mars är ingen vanlig dag, utan den av FN utsedda internationella skogsdagen. På en rad olika platser runt om på jorden uppmärksammas skogens roll för människan. Globalt är 60 miljoner människor beroende av skogen för sin överlevnad. Sven-Erik Hammar är ordförande för LRF Skogsägarna och...Läs mer
Mellanskog vill öka jämställdheten
8 MAR 2016
Kvinnor i skogsägarrörelsen visar vägen
I ett pressmeddelande med anledning av internationella kvinnodagen beskriver LRF skogsägarna hur en traditionellt manlig bransch långsamt förändras. Nästan fyrtio procent av alla skogsägare är kvinnor och flera av skogsbrukets mest tongivande styrelser leds i dag av kvinnor. Även om förändringen...Läs mer
25 FEB 2016
Mellanskog välkomnar ny generaldirektör
Idag offentliggjordes vem som blir nästa generaldirektör för sveriges skogliga myndighet, Skogsstyrelsen. Valet föll på Herman Sundqvist, tidigare skogschef på Sveaskog. – Herman Sundqvist har det breda perspektiv som behövs för att leda Skogsstyrelsen på rätt väg i en framväxande bioekonomi,...Läs mer
Föregående ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Nästa