. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

Virkesmarknaden, Mellanskog
7 JUL 2016
Brexit och virkesmarknaden
Den 23 juni röstade britterna för att lämna EU. Hur påverkas virkesmarknaden av Brexit? Och hur berörs Mellanskog? Vi bad Lars Magnusson, virkeschef på Mellanskog, att reda ut svaren på några frågor om vad som styr virkesmarknaden och hur han tror att Mellanskog kommer att påverkas av britternas...Läs mer
Skogsinspektorn tipsar
29 JUN 2016
Pers bästa tips om sommarens skogliga åtgärder
Per Jansson arbetar som skogsinspektor på Mellanskog. Här ger han tips på skogliga åtgärder som kan vara bra att tänka på under sommaren och inför kommande höst. Vad bör jag som skogsägare tänka på och se över under sommaren när det gäller min skog? - Barmarksperioden är tiden där skogsvården ska...Läs mer
Pressmeddelande 9 JUN 2016
Lavskrika stoppar avverkning i Hälsingland
Två av Mellanskogs medlemmar i Arbrå, utanför Bollnäs i södra Hälsingland har nyligen fått besked från Länsstyrelsen om att deras planerade avverkningar bör stoppas, med hänvisning till att fågelarten lavskrika har sitt sydligaste utbredningsområde i de aktuella trakterna. När en avverkning stoppas...Läs mer
Med Mellanskog nr 3 2016
8 JUN 2016
Fullmatat sommarnummer
I detta sommarnummer av Med Mellanskog kan du läsa om MellanskogsElmia som går av stapeln den 19-20 augusti. Vi har också gjort flera intressanta nedslag i skogen, bland annat hälsar vi på en ny sbo-ordförande i Norra Värmland. Nu är det sommar och vad passar väl bättre än en avkopplande stund med...Läs mer
Föregående ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Nästa