. .
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheter från Mellanskog

Pressmeddelande 15 NOV 2017

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor för perioden januari-september, jämfört med 21,7 miljoner kronor för samma period förra året.

- Större volym och ett effektivare arbetssätt är några hörnstenar i det goda resultatet. Det känns jätteroligt att vi nu är på väg att bygga en riktigt stark förening, säger Sture Karlsson, Vd på Mellanskog.

Högre volym driver rörelseresultatet

Omsättningen för första nio månaderna blev 2 224 Mkr (2 102). Föreningen levererade 3 482 tm3fub (3 279). Rörelseresultatet blev 31,0 Mkr (21,7). Ökningen i rörelseresultatet består främst av högre volym samt något förbättrad marginal i virkesaffären. Finansnettot uppgår till +54,5 Mkr (-3,5), ökningen beror i huvudsak på utdelning från intresseföretag. Resultat efter skatt uppgår till 77,6 Mkr (15,3).

Periodens kassaflöde uppgick till -69,7 mkr. Investeringar av överskottslikvid i finansiella placeringar påverkar kassaflödet under perioden. Perioden visar samtidigt en stark rörelsekapitalutveckling samt positiv inlåning från medlemmar. Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar var 972 Mkr vid periodens slut.

Setra Group

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 107 Mkr (86). Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr under perioden. Koncernens nettoskuldsättningsgrad vid periodens utgång uppgick till 1 (6) procent. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Resultat- och balansräkning

Här hittar du hela pressmeddelandet inklusive resultat- och balansräkning:

Ett starkt kvartalsresultat för Mellanskog

M3fub = kubikmeter fast volym under bark

Ytterligare information lämnas av:

Sture Karlsson, Vd Mellanskog. Tfn 010-482 80 01

Sture Karlsson
Sture Karlsson

Skyddsvärd skog
Pressmeddelande 12 SEP 2016
Unikt samarbete för att skydda gamla skatter i skogen
I skogen finns mängder av lämningar som påminner om svunna tider. Något som ser ut som en stenhög kan vara en gravlämning från bronsåldern. Lämningarna är skyddade enligt lag och ett stort arbete läggs ned från skogsbruket på att värna dem – ändå uppstår ibland skador. Detta vill Mellanskog,...Läs mer
Mellanskog
Pressmeddelande 24 AUG 2016
Starkt rörelseresultat för Mellanskog
Mellanskog presenterar nu sitt halvårsbokslut för första halvåret 2016 och kan summera en stark period, trots minskad omsättning. Föreningens rörelseresultat blev 27,3 Mkr. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på att effektivare logistik skapat bättre marginaler i virkesaffären. - Vi ser...Läs mer
MellanskogsElmia 2016
20 AUG 2016
Stort intresse för digitalt skogsägande
MellanskogsElmia är över för den här gången. I Mellanskogs monter demonstrerades den nya bokföringstjänsten Digital Skogsägare och våra planexperter berättade mer om skogsskötselplaner och nyttan med de nya markfuktighetskartorna. På MellanskogsElmia lanserades den nya tjänsten...Läs mer
19 AUG 2016
"Familjär stämning på MellanskogsElmia"
Nu har portarna till MellanskogsElmia slagit upp. Här hämtar du inspiration till ditt eget skogsägande i form av ny teknik och skogliga tjänster. Årets mässa bjuder dessutom på ett spännande seminarieprogram på temat "Hållbarhet – från klimat till skogsägande". Det råder en alldeles speciell...Läs mer
Föregående ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Nästa